ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ναός σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο, σύνθετου τετρακιόνιου τύπου, με νάρθηκα και προστώα. Εδράζεται σε κρηπίδα. Είναι κτισμένος χαμηλά κατά το ψευδοϊσόδομο σύστημα και ψηλότερα κατά το πλινθοπερίκλειστο. Ποικιλία κεραμοπλαστικών κοσμεί τις όψεις. Το μνημείο χρονολογείται στα τέλη του 12ου ή στον 13ο αιώνα. Στο εσωτερικό ο ναός έχει τοιχογραφίες βυζαντινών χρόνων.

Για την ιστορία του ναού δεν υπάρχει μαρτυρία. Η χρονολόγησή του επιτυγχάνεται με βάση τα ανασκαφικά και αρχιτεκτονικά δεδομένα. Η σύνδεσή του με τον αρχαιολάτρη αρχιεπίσκοπο Κορίνθου William de Meerbeke είναι πιθανή. Το 1691 είναι μετόχι της "εν Ναυπλίω" Μονής του Αγ. Θεοδοσίου και παραχωρείται από τον Morosini στον επίσκοπο Ρεθύμνης Αθανάσιο Χορτάτζη που ήταν στην Πελοπόννησο. Τον Ιούνιο του 1825, κατά την πυρπόληση του ΄Αργους από τον Ιμπραήμ θα πρέπει να πυρπολήθηκε και η Μονή.

Ανασκαφικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το 1989 και το 1990 έφεραν στο φως την κρύπτη του ναού κάτω από το Άγιο Βήμα, τους στυλοβάτες του αρχικού τέμπλου καθώς και ταφές στον κυρίως ναό και στο νάρθηκα (που χρονολογούνται στα ύστερα βυζαντινά χρόνια ή στην Τουρκοκρατία).

Σε κοντινές αποστάσεις, στην αργολική πεδιάδα, υπάρχουν τα ακόλουθα εξαιρετικά σημαντικά μνημεία:

- Αγία Μονή Αρείας Ναυπλίου (1149)

- Κοίμηση Θεοτόκου Χώνικα (αρχών 12ου αιώνα)

- Μεταμόρφωση του Σωτήρα στο Πλατανίτι

- Κοίμηση Θεοτόκου στο ΄Αργος (12ου αιώνα).