ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Είναι το σημαντικότερο ελληνικό γεφύρι, γνωστό για τη σπάνια αρχιτεκτονική του και το θρύλο του πρωτομάστορα, όχι μόνο στην Ελλάδα και τη Βαλκανική αλλά και σε άλλες χώρες.

Η ιστορία του αρχίζει πριν τη ρωμαϊκή εποχή, ίσως από την εποχή του βασιλιά της Ηπείρου Πύρρου. Σε αυτό αναφέρεται προφανώς και ο Πλίνιος.

Στο γεφύρι της ΄Αρτας, κατά τη μακραίωνη ζωή του, έγιναν επισκευές και προσθήκες. Η τελευταία έγινε το 1612. Για το γεφύρι αυτό και το θρύλο του γράφτηκαν πολλές λαογραφικές μελέτες, ακόμη και θεατρικά έργα και όπερες.