ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το εργοστάσιο του Γκαζιού ιδρύθηκε το 1857. Λειτούργησε το 1862 και έκλεισε τους φούρνους του τον Αύγουστο του 1984. ΄Ηταν το τελευταίο εργοστάσιο στην Ευρώπη που λειτούργησε παραδοσιακά μέχρι που έκλεισε.

Μέσα σε αυτό τον αρχιτεκτονικό χώρο περικλείεται μια πραγματική πολιτεία αυτοδύναμη και αυτόνομη. Οι λειτουργίες του ξυλουργείου, του χυτηρίου, των μηχανουργείων, των συνεργείων επισκευής αμαξιών, εστιατορίου, κουρείου, ιατρείου, ήταν μερικές από τις δραστηριότητες που εξασφάλιζαν μια καλά οργανωμένη εσωτερική οικονομία.

Τα κτίσματα από λιθοδομή λιτής νεοκλασικής μορφολογίας έχουν ανοίγματα διαμορφωμένα από πλινθοδομή. Η όψη τους ήταν επιχρισμένη και είχαν γείσο από τραβηχτά. Η στέγη τους είναι ξύλινη με φεγγίτες και έχουν επικάλυψη από βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια και λαμαρίνα. Εσωτερικά έχουν οροφή από μπαγδατί.