ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Nαός μονόχωρος, καμαροσκέπαστος που η πρώτη του οικοδομική φάση τοποθετείται πριν από το 12ο αιώνα, καταλάμβανοντας το νότιο κλίτος βασιλικής, η οποία σώζεται σε αρκετό ύψος. Διατηρείται τοιχογραφικός διάκοσμος στο ιερό και στο ανατολικό μισό της καμάρας του, οι οποίες χρονολογούνται στις αρχές, στα τέλη του 13ου, στα μέσα και στα τέλη του 14ου αιώνα. Xαρακτηριστική είναι η υψηλή ποιότητα της διακόσμησης, αντιπροσωπεύοντας τους ποικίλους τρόπους της εποχής.

Tον Iούλιο του 1992 ανασκάφθηκε το νότιο κλίτος και μέρος του κεντρικού κλίτους, βρέθηκαν δε τμήμα του στυλοβάτη, πλακόστρωση και ψηφιδωτό δάπεδο.