ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Νεοκλασικό κτίριο των αρχών του αιώνα. Διώροφο επιβλητικό κτίσμα που δεσπόζει στο κεντρικότερο σημείο της πόλης. Παρουσιάζει αυστηρή συμμετρία ανοιγμάτων στις όψεις.

Χτίστηκε αρχικά για να στεγάσει τις υπηρεσίες του Δήμου.