ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το Περιβόλι είναι ένα από τα σημαντικότερα κτίσματα του Κάμπου. Το κυρίως κτίσμα είναι διώροφο ορθογωνικής κάτοψης κεραμοσκεπές, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από θυμιανούσικη πέτρα. Η εξωτερική σκάλα που οδηγεί στον όροφο είναι αληθινό έργο τέχνης με πέτρινα σκαλιστά κολονάκια και πέτρινη κουπαστή. Εξαιρετικού ενδιαφέροντος είναι η εκλεκτικής νοοτροπίας μεγαλόπρεπη αυλόθυρά του. Στην βοτσαλωτή αυλή υπάρχει μαγγανοπήγαδο και στέρνα. Στο κτήμα υπάρχει και βοηθητικό κτίσμα.

Το παραπάνω αρχοντικό όπως όλα τα κτίσματα του Κάμπου κατασκευάσθηκε μετά το σεισμό του 1881 στη θέση του παλιού.

Χαρακτηρίστηκαν ως έργα τέχνης και ιστορικά διατηρητέα μνημεία (Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2633/36948/11.9.90 ΦΕΚ 631/Β/3.10.90) το κυρίως κτίσμα, η δεξαμενή, το μαγγανοπήγαδο, η αυλή, ο μαντρότοιχος που περιβάλλει το κτήμα με περιβάλλοντα χώρο προστασίας το περιβόλι ιδιοκτησίας Οδυσσέα Ξύδα.