ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΙΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη της οικίας με τα ψηφιδωτά δάπεδα
Περίλαμπρη οικία η οποία κατασκευάσθηκε το 370 π.Χ. και έμεινε σε λειτουργία έναν περίπου αιώνα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το μωσαϊκό δάπεδο της με παραστάσεις Νηρηϊδος σε Ιππόκαμπο, μάχες Αριμασπών και Γρυπών, Σφιγγών και Λεφυτών. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της οικιακής αρχιτεκτονικής των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων. Τον 1ο π.Χ. αιώνα στο χώρο της "Οικίας των Ψηφιδωτών" ανηγέρθη ταφικός περίβολος.

Ανασκάφηκε από την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή από το 1975 έως και το 1980 και αναστηλώθηκε από την ίδια υπό την επίβλεψη της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας το 1990.