ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το κτήριο που στεγάζει σήμερα το Οφθαλμιατρείο Αθηνών είναι ένα σπάνιο δείγμα ρομαντικού οικοδομήματος βυζαντινού ρυθμού στην χώρα μας. Το κεντρικό κτήριο αποτελείται από το υπόγειο και το ισόγειο (πρώτη φάση 1847-1854) και τον όροφο με δώμα (δεύτερη φάση 1869). Το κτήριο των εξωτερικών ιατρείων είναι ισόγειο (1914-16).

΄Εργο του αρχιτέκτονα Hans Cristian Hansen. Ο αρχιτέκτονας Λύσσανδρος Καυτατζόγλου έκανε μερικές τροποποιήσεις όπως στην είσοδο που είχε πρόπυλο με δύο κολώνες. Το 1869 ο αρχιτέκτονας Γεράσιμος Μεταξάς έκανε την προσθήκη κατ' επέκταση κατά 6,50 μ. προς την βόρεια πλευρά καθώς και την προσθήκη του ορόφου. Το 1914-16 κτίσθηκε το προς την οδό Σίνα ευρισκόμενο κτήριο των εξωτερικών ιατρείων από τον μηχανικό Αριστείδη Μπαλάνο.

Έχει κηρυχθεί ως έργο τέχνης μαζί με το βοηθητικό κτίσμα επί της οδού Σίνα με τις Υ.Α. ΥΠΠΟ/1794/10.2.62, ΦΕΚ 75/5.3.62. και Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ /204/18141/29.3.80, ΦΕΚ 366/Β/11.4.80.