ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Η Παλαιόπολη βρίσκεται στη χερσόνησο νότια της σημερινής πόλης, όπου κτίστηκε η αρχαία Κέρκυρα. Το σημαντικότερο μνημείο της είναι η Βασιλική της Παλαιόπολης, που οικοδομήθηκε τον 5ο αιώνα από τον επίσκοπο Ιοβιανό πάνω στα ερείπια ρωμαϊκού ωδείου. Καταστράφηκε επανειλημμένα τον 6ο αι. (Βάνδαλοι - Γότθοι), τον 11ο (Σαρακηνοί - Νορμανδοί), το 1537 (Τούρκοι) και στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξανακτίστηκε τον 11ο αι. ως τρίκλιτη με νάρθηκα και το 1680 από τον Κρητικό μοναχό Αρσένιο Καλούδη.

Τo 1968 περισυλλέχθηκαν και αποθηκεύτηκαν στο Μουσείο Παλαιών Ανακτόρων όλα τα τεμάχια των παλαιοχριστιανικών αρχιτεκτονικών μελών, θωρακίων, κιονίσκων, επικράνων κ.τ.λ. Το 1960 και 1969 έγιναν εργασίες συντήρησης ψηφιδωτών.