ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το κτήριο της φοιτητικής λέσχης κατασκευάστηκε στην περίοδο του Mεσοπολέμου, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη που έγινε το 1927 από τον αρχιτέκτονα Ε. Λαζαρίδη. Σήμερα είναι ιδιοκτησία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (Κληροδότημα Παπαδάκη).

Το κτίσμα είναι εκλεκτικιστικό με χαρακτηριστικό γωνιακό καμπύλο τμήμα. Είναι πενταόροφο με σαφή διαχωρισμό βάσης, κορμού και στέψης που πραγματοποιείται με προεξέχοντα γείσα. Χαρακτηριστική είναι η διαφορετική αντιμετώπιση των ανοιγμάτων στους ορόφους.

Χαρακτηρίζεται ως έργο τέχνης (Υ.Α/ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1164/19744/19.3.88, ΦΕΚ 367/Β/7.6.88) γιατί έχει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και μορφολογικό ενδιαφέρον, λόγω των εκλεκτικιστικών στοιχείων της όψης του, καθώς και του σημαντικού για την μελέτη εξέλιξης θεατρικού χώρου, θεάτρου του που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου.