ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Πρόκειται για νεοκλασικό κτήριο με αρχαϊκού ρυθμού είσοδο, που βρίσκεται μέσα στον παραδοσιακό οικισμό Γαλαξειδίου και κτίσθηκε το 1880, επί δημαρχίας Νικολάου Λουκέρη, όπως αναγράφεται στη μαρμάρινη πλάκα που βρίσκεται στην είσοδο.

Χρησιμοποιήθηκε σαν σχολείο θηλέων μέχρι το 1928-1929, ενώ μετέπειτα μόνον η μεγάλη αίθουσα χρησιμοποιήθηκε σαν αίθουσα θεάτρου.

Το κύριο κτήριο είναι ισόγειο με τμήμα διωρόφου στο πίσω μέρος του. Αποτελείται στο ισόγειο από την κεντρική αίθουσα με πολλά παράθυρα και στο δεύτερο πάτωμα από άνετες αίθουσες.

Η είσοδος είναι επιβλητική, με προθάλαμο και δύο κίονες δωρικού ρυθμού. Το κτήριο στεγάζεται από ξύλινη δίρριχτη κεραμοσκεπή στέγη στο ισόγειο και τετράρριχτη στο διώροφο. Τα κεραμίδια είναι βυζαντινά και τα παράθυρα της κεντρικής αίθουσας στο ισόγειο πλαισιώνονται από παραστάδες με δωρική απόληξη.
Συντάκτης
Τρύφων Μαυρίκης, αρχιτέκτων