ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Πρόκειται για βιομηχανικό κτήριο με πολύ ενδιαφέρουσα εμφανή λιθοδομή, απλή και αυστηρή διάταξη των μορφολογικών στοιχείων στις όψεις και κεραμοσκεπή στέγη. Η λιθοδομή διακόπτεται από πέτρινους ψευτοκίονες ενώ χαρακτηριστική είναι η χρήση σιδήρου στις όψεις. Η κάτοψη του είναι τραπέζιο, ενώ η είσοδος σ' αυτό γίνεται από την πλαϊνή πλευρά του τραπεζίου.

Εργοστάσιο πιλοποιίας για πολλά χρόνια. Είναι συνδεδεμένο με την ζωή των κατοίκων της περιοχής και αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για την περιοχή του Θησείου. ΄Εχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο (Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2116/39755/ 7.8.85, ΦΕΚ 584/Β/30.9.85) διότι είναι αξιόλογο δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής.