ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Κτήριο ογκώδες μνημειακού χαρακτήρος. Απλή αρχιτεκτονική με ενδιαφέρουσα κατασκευή. Μαρμαρόκτιστα με αρμούς σαρδελωτούς. Μαρμάρινες ταινίες χωρίζουν τους ορόφους και κοιλόκυρτο κυμάτιο τονίζει την βάση του κτηρίου. Το τελικό γείσο είναι μαρμάρινο και το στηθαίο του δώματος κτιστό. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πολυκατοικία διότι υπήρχαν διαφορετικές είσοδοι.

Κτήριο μορφολογικά και ιστορικά αξιόλογο. Οπως φαίνεται από τις επιγραφές, εκεί έζησε ο Χ. Α. Κριαράς, διέμεινε ο βασιλιάς Όθων και προσέφυγε νήπιο ο Ε. Βενιζέλος. Από το 1935 μέχρι το 1963 χρησιμοποιήθηκε ως Γυμνάσιο θηλέων.

Έχει κηρυχθεί ως έργο τέχνης ως το όριο της ιδιοκτησίας του (Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/989/16681/10.8.87, ΦΕΚ 475/Β/3.9.87).