ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Τριώροφο κτίριο νεοκλασικής μορφολογίας με αετωματική απόληξη στο ύψος της στέγης και παραστάδες με επίκρανα στις γωνίες του.

Κατασκευάσθηκε το 1833 και λειτούργησε ως το 1ο Ελληνικό Γυμνάσιο. Το 1960, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, χαρακτηρίσθηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Το 1990 μετετράπη σε Δημαρχιακό Μέγαρο.