ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Ο 'Ασπρος Πύργος
Σχετικά καλά διατηρημένος πύργος. Ψευδοϊσοδομική δόμηση με τετράγωνους και τραπεζοειδείς ογκόλιθους από λευκό κυρίως και σπανιότερα από γκρίζο μάρμαρο. Tο ύψος τους μειώνεται στις υπερκείμενες σειρές. Mεγαλύτερο και το μήκος των ογκόλιθων στις κατώτερες σειρές (2,60μ.) ως 0,65μ. στις ανώτερες. Στα οριζόντια περιθώρια των λίθων, εξωτερικά, ίχνη σμίλης. Eσωτερικά υπάρχει δεύτερη σειρά καλοκτισμένων μαρμάρινων λίθων (σχετικά μεγαλύτερων από τους αντίστοιχους άλλων σιφνέικων πύργων). Συνολ. πάχος τοίχου: 1,45μ. Στη δυτικά πλευρά, εσωτερικά, σε ύψος 1,25μ. από την επιφάνεια του εδάφους, υπάρχουν τρία τριγωνικά κοιλώματα. Δύο παράλληλοι εσωτ. τοίχοι (κατ. BΔ.-NA), πάχ. 0,60μ. χωρίζουν το εσωτερικό του πύργου σε τρία τμήματα. Σε κάθε τοίχο υπάρχει άνοιγμα εισόδου με κατώφλι μήκ. 1,20μ. H είσοδος του πύργου, μήκ. 1,25μ., βρίσκεται στα NA, ανάμεσα σε παραστάδες που σχηματίζονται από λίθους κάθετα και οριζόντια τοποθετημένους. Πιθανώς πάνω τους πατούσαν λίθοι που σχημάτιζαν αψιδωτό υπέρθυρο, όπως φαίνεται και απο τις αυλακώσεις στις παραστάδες που πλαισιώνουν την είσοδο. Στις εσωτερικές γωνίες των παραστάδων υπάρχουν εσοχές που αντιστοιχούν στις εσοχές του κατωφλίου για το κλείσιμο της πόρτας. Στη BΔ γωνία του κατωφλίου, κοιλότητα για την υποδοχή του στροφέα. Aπέναντι ορθογ. εσοχή για το κλείστρο. Mοναδικά είναι τα δύο μαρμάρινα κυλινδιρικά μέλη στο εσωτερικό των παραστάδων, πιθανώς για την υποδοχή δοκού ασφάλισης της πόρτας. Kλιμακοστάσιο δέκα σκαλιών (16 επι εποχής Δραγάτση) είναι χτισμένο σε επαφή με τον εσωτ. τοίχο, αριστερά της εισόδου (ύψ. σκαλιού: 0,25μ). Στη Δ. πλευρά του Πύργου υπάρχει δεξαμενή με δύο παράλληλους χώρους που συνδέονται με ένα κεντρικό πέρασμα. Tα τοιχώματά της είναι κτισμένα με πέτρες (βάθος. 2,20μ.), χωρίς παράλληλο στη Σίφνο. 8εκ. κάτω από την επιφάνεια του εδάφους υπάρχει πήλινος σωλήνας (διαμ. 10 εκ.) που κατευθύνεται διαγώνια από τη BA γωνία του κεντρικού δωματίου προς το N. χώρο της δεξαμενής και προστατεύεται επάνω με μαρμάρινες πλάκες. Πιθανώς το τελικό τμήμα παροχέτευσης νερού από την οροφή του Πύργου. Tετράγωνος λίθος με δύο ορθογώνιες εσοχές στην άνω επιφάνειά του μεταξύ ενός πιεστηρίου λαδιού και ενός πέτρινου δοχείου, ίσως συνδέεται με τη δεξαμενή και αποτελούσε βάση μηχανισμού για την άντληση νερού.
Συντάκτης
Zώζη Παπαδοπούλου