ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Τα βασικά χαρακτηριστικά των κτηρίων είναι το μπουνιάτο στις τέσσερις πλευρές, τα πλαίσια θυρών και παραθύρων, οι ψευδοροφές, οι μεγάλες ξύλινες ταμπλαδωτές πόρτες, οι διακοσμητικές ταινίες περιμετρικά των κτηρίων που είναι κτισμένα όλα από πέτρα και έχουν ξύλινες οροφές και επικάλυψη από κεραμίδια. Υπάρχουν σε μερικούς σταθμούς ιδιόμορφες αρχιτεκτονικά τουαλέτες και πέτρινα υδραγωγεία.

Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί του δικτύου Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου αποτελούν τα πρώτα δείγματα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής στον ελλαδικό χώρο.

Τα κτήρια των σιδηροδρομικών σταθμών συνδυάζουν την λειτουργική λιτότητα με αξιόλογες αρχιτεκτονικές λύσεις και πολύ ενδιαφέροντα μορφολογικά στοιχεία. ΄Εχουν κηρυχθεί διατηρητέα μνημεία σύμφωνα με την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1010-1088/28818/13-5-85, ΦΕΚ 391/β/25-6-85.