ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας
Παλιά Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.
Η Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ιδαδιέ) αποτελεί άλλο ένα δημόσιο έργο του Βιταλιάνο Ποζέλι. Χτίστηκε το 1887 επί της νέο-χαραχθείσας οδού Χαμηδιέ (σημερινής Εθν. Αμύνης). Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της εκπαίδευσης και των γενικών μεταρρυθμίσεων του οθωμανικού κράτους, στα τέλη του 19ου αιώνα, συστήνεται η Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Ανάλογες προπαρασκευαστικές σχολές ιδρύθηκαν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με σκοπό τη μόρφωση των διοικητικών υπαλλήλων. Οι απόφοιτοι της σχολής δικαιούνταν να καταλάβουν διοικητικές θέσεις και να διορισθούν δημόσιοι υπάλληλοι σε όλα τα Υπουργεία στην Κων/πολη άνευ εξετάσεων. Οι σχολές Ιδαδιέ συντηρούνταν από το δημόσιο. Δεχόταν 300 μαθητές εσωτερικούς, εκ των οποίων οι 150 ήταν απαλλαγμένοι, ως άποροι, από τα δίδακτρα (12 οθωμανικές λίρες ετησίως). Φοιτούσαν άλλοι 230 εξωτερικοί με δωρεάν φοίτηση. Το πρόγραμμα των μαθημάτων περιλάμβανε ό,τι και τα λοιπά γυμνάσια της εποχής, με επιπλέον μαθήματα Γεωπονίας, Στοιχεία Νομικής Επιστήμης, Πολιτικής Οικονομίας, Μηχανικής και επισήμου αλληλογραφίας. Ήδη το 1910 η πληθώρα των μαθητών απαιτούσε την εκ νέου επέκταση του κτιρίου.

Το 1912 μετατρέπεται σε Στρατιωτικό Νοσοκομείο και το 1927 σε Πανεπιστήμιο. Κατά την διάρκεια της Κατοχής λειτουργεί εκ νέου ως Στρατιωτικό Νοσοκομείο, 1941-44, και έκτοτε μετατρέπεται και πάλι σε Πανεπιστημιακός χώρος. Σήμερα στεγάζει ένα τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Η σημερινή μορφή του κτιρίου δεν είναι η αρχική του, καθώς προστέθηκαν πτέρυγες στις δύο πλευρές του ήδη από το 1908. Το κεντρικό τμήμα της πρόσοψης, άνωθεν της μαρμάρινου κλιμακοστασίου έφερε μικρά μπαλκόνια ενώ το σημερινό τριγωνικό αέτωμα έχει αντικαταστήσει το αρχικό του Ποζέλι.
Συντάκτης
Κονδυλίδου Αρετή