ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Σε μικρή απόσταση βόρεια του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών, βρίσκεται το κτηριακό συγκρότημα των τουρκικών μαγειρίων, που κατασκευάστηκαν στα τέλη του 18ου αιώνα ή στις αρχές του 19ου από τον Αλή πασά ή το γιο του Βελή, για να εξυπηρετήσουν πιθανότατα τις ανάγκες του προσωπικού του σεραγιού του Βελή πασά, το οποίο είχε κτισθεί στα χαμηλότερα επίπεδα του λόφου Λιθαρίτσια. Πρόκειται για ορθογώνιο κτήριο μεγάλων διαστάσεων. Τα μαγειρία χωρίζονται κατα μήκος σε δύο μακρόστενους χώρους, από τους οποίους ο ανατολικός διαιρείται σε τέσσερα παρατακτικά τοποθετημένα καμαροσκέπαστα δωμάτια, ενώ ο δυτικός είναι ενιαίος, που φέρει στον επιμήκη άξονα πεσσοστοιχία και αρχικά ήταν ξυλόστεγος. Έξι πολυγωνικές καπνοδόχοι διαμορφώνονται στο ανατολικό τμήμα της στέγης. Το συγκρότημα έχει κτιστεί με ισχυρή αργολιθοδομή.

Πολλές επεμβάσεις υπέστη το κτίριο κατά τη χρησιμοποίησή του από το στρατό. Μετά από εκτεταμένες εργασίες στερέωσης, που έγιναν την περίοδο 1995 ? 1997 από τον Δήμο Ιωαννιτών, σήμερα στεγάζει τη Σχολή Χορού του Πνευματικού Κέντρου.