ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Στα ανατολικά της μονής του Αγίου Νικολάου Τζώρας, βρίσκεται ο ναός της Αγίας Παρασκευής, που πιθανόν αποτελούσε καθολικό μοναστηριού. Είναι κτισμένος πάνω σε πηγή νερού, το οποίο συγκεντρώνεται σε δεξαμενή κάτω από την αυλή του ναού. Ο ναός ανήκει στον τύπο του τρίκογχου, με ημικυκλικές αψίδες. Διατηρεί εγκάρσιο ορθογώνιο νάρθηκα στα δυτικά, πιθανώς μεταγενέστερο. Είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες του 1695, οπως αναφέρεται στην επιγραφή το υπερθύρου της δυτικής εισόδου του καθολικού. Οι τοιχογραφίες ακολουθούν το δεδομένο εικονογραφικό πρόγραμμα της εποχής και αντιπροσωπεύουν την τέχνη της περιοχής, στα τέλη του 17ου αιώνα.