ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Η μονή του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, βρίσκεται κοντά στα Ιωάννινα, στον οικισμό Λυκοτρίχι (Ντίσπερη) της κοινότητας Κρύας, στο δρόμο που συνδέει το Πέραμα με τον οικισμό της Περιβλέπτου. Είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και λειτουργεί σήμερα ως ενοριακός ναός.

Κατά τον ιστοριοδίφη Π. Αραβαντινό η μονή χτίστηκε το 1508 από τους γνωστούς αδερφούς μοναχούς Αψαράδες, ενώ κατά τον ιστοριοδίφη Χ. Σούλη το 1454.

Η ονομασία «Λυκοτρίχι», κατά την παράδοση, σχετίζεται με ένα θαύμα που έγινε την ημέρα που πανηγύριζε το μοναστήρι. Την ώρα που ένας ζευγάς όργωνε το χωράφι του, του ψόφησε το βόδι και στη θέση του πήγε ένας λύκος και όργωσε το χωράφι.

Η μονή Λυκοτριχίου, ονομαζόμενη και Μύρκου, είχε σημαντική κτηματική περιουσία. Μικρό τμήμα από τα έσοδά της, διέθετε για τη συντήρηση του σχολείου του γειτονικού χωριού Κρανούλα.

Χαμηλός περιβολότοιχος και κυπαρίσσια περιβάλουν το μοναστήρι, από τα οποία σήμερα σώζεται σε καλή κατάσταση το καθολικό, το οποίο ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του μονόχωρου τρουλλαίου ναού, με ημικυκλικούς-τρίπλευρους εξωτερικά-πλάγιους «χορούς». Πρόκειται για τον αθωνίτικο τύπο που πρωτοεμφανίστηκε τον 10ο αιώνα στο Άγιο όρος.

Στα δυτικά ο νάρθηκας είναι μεταγενέστερη προσθήκη. Ανατολικά η χαμηλή ημικυκλική αψίδα φέρει εξωτερικά μία ζώνη με κυματοειδές κεραμοπλαστικό κόσμημα, ενώ η υπόλοιπη τοιχοδομία της είναι κτισμένη με αμελές πλινθοπερίκλειστο σύστημα. Οι υπόλοιποι τοίχοι του μοναστηριού είναι κατασκευασμένοι με αργολιθοδομή και επιχρισμένοι με νεώτερο ασβεστοκονίαμα.

Το εσωτερικό του κυρίως ναού είναι κατάγραφο. Οι τοιχογραφίες, φαίνεται ότι ανήκουν σε δύο φάσεις. Στο Ιερό Βήμα και τα πάνω μέρη του κυρίως ναού βρίσκονται οι παλιότερες, ενώ στα κάτω μέρη οι νεώτερες. Σύμφωνα με την επιγραφή:

? ΙΣΤΟΡΗΘΗ Ο ΘΕΙΟΣ ΟΥΤΟΣ Κ(ΑΙ) ΠΑΝΣΕΠΤΟC Ν[ΑΟC ΤΟΥ] ΤΙΜΗΟΥ/ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟC ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΠΕΣΟΒΙΤΟΥ Κ(ΑΙ), ΤΩΝ ΕΚΣ[ΑΔΕΛΦ;]ΩΝ ΤΟΥ ΙΩ/ΑΝΝΟΥ, ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟ C Τ(ΟΥ) ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟ/ΡΙΟΥ, κ(αι) ΗΓΟΥΜΕΝΕΥΟΝΤΟC Εν ταύτη Τη ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣΙΩΤΑΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑ/τικού κύρ ανανίου, παρ? ου και η δαπάνη εγένετο:- αψνθ κατά μήνα Ιανουάριον:-κ.

Πληροφορούμαστε ότι οι τοιχογραφίες του 1759 είναι έργα του ζωγράφου Αναστασίου και των γιών του Ιωάννη και Γεωργίου από το Καπέσοβο του Ζαγορίου. Πρόκειται για ζωγράφους που είναι γνωστοί από άλλες τοιχογραφίες σε ναούς της Ηπέιρου. Οι παλιότερες αγιογραφίες θα πρέπει να χρονολογηθούν τουλάχιστον στο 17ο αιώνα.

Αξιόλογο είναι και το ξυλόγλυπτο τέμπλο του μοναστηριού, το οποίο κοσμούν δύο μεταβυζαντινές δεσποτικές εικόνες.