ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Η Μονή του Αγίου Βλασίου βρίσκεται στις νότιες υπώρειες της Όρθρυος, σε απόσταση 4 χλμ. βοριοανατολικά της Στυλίδας. Το καθολικό είναι αφιερωμένο στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Είναι ναός σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο του συνεπτυγμένου τύπου. Δύο ζεύγη πεσσών σε επαφή με τους πλευρικούς τοίχους στηρίζουν τις συνεπτυγμένες κεραίες του σταυρού και δημιουργούν στις τέσσερις γωνίες αντίστοιχα αβαθή διαμερίσματα, που καλύπτονται με καμάρες σε χαμηλότερο επίπεδο. Στο ορθογώνιο της κάτοψης προσκολλάται η κόγχη του ιερού που εξωτερικά είναι πεντάπλευρη. Οι κόγχες των παραβημάτων εγγράφονται στο πάχος του ανατολικού τοίχου. Ο τρούλος είναι εξωτερικά οκτάπλευρος και εσωτερικά κολουροκωνικός. Στο δυτικό τμήμα της βόρειας πλευράς υπάρχει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Άγιο Βλάσιο. Τόσο το παρεκκλήσιο όσο και ο νάρθηκας είναι μεταγενέστερες προσθήκες. Ενιαία δίρριχτη στέγη με απότμηση στη δυτική πλευρά καλύπτει όλο το ναό και το παρεκκλήσιο. Πλίνθινη επιγραφή στη βόρεια όψη προσδιορίζει ως έτος ανέγερσης του καθολικού το 1741. Το εσωτερικό του κυρίως ναού και του παρεκκλησίου είναι κατάγραφα με τοιχογραφίες που εκτελέστηκαν το 1752 σύμφωνα με επιγραφή.
Συντάκτης
Βασιλική Συθιακάκη, αρχαιολόγος