ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη λιθόκτιστης γέφυρας.
Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παλαιού οδικού δικτύου της Βοιωτίας. Η μεγάλου ανοίγματος αψίδα διαμορφώνεται από μεγάλους σφηνοειδείς λαξευμένους αψιδόλιθους.