ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη βρύσης στον Άγιο Βασίλειο Κυνουρίας.
Πρόκειται για μια πολύ αξιόλογη κατασκευή από μάρμαρο Πάρνωνα και η οποία βρίσκεται στην πλατεία του χωριού. Η κατασκευή αποτελείται από 4 βρύσες, που βρίσκονται σε εσοχές, που δημιουργούνται από 5 πεσσούς και οι οποίοι απολήγουν σε τόξο. Στις άκρες υπάρχουν από 2 πεσσοί από λευκό μάρμαρο με απόληξη δωρικού ρυθμού. Μαρμάρινες κορνίζες διατρέχουν την κατασκευή καθόλο το μήκος. Το τελείωμα της κατασκευής είναι μαρμάρινο στηθαίο, όπου έχει χαραχθεί και το έτος κατασκευής, που είναι το 1912. Οι βρύσες έχουν τη μορφή λιονταριού.