ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Βρύση της κοινότητας Πλατανακίου Κυνουρίας.
Πρόκειται για μια αξιόλογη κατασκευή στην πλατεία του χωριού, που σύμφωνα με την ένθετη πλάκα που υπάρχει στη βρύση, κατασκευάστηκε το 1889 με δωρεά του Ιω. Α. Κολοκούρη στη μνήμη των γονέων του. Είναι κατασκευασμένη από ντόπιους τεχνίτες, από μάρμαρο Πάρνωνος, προερχόμενο από τη θέση Μαρμαριάς και το οποίο είναι υπόλευκο με γκρίζα απόχρωση. Αποτελείται από τέσσερις πεσσούς. Στις εσοχές δημιουργούνται τρία ημικυκλικά ανακουφιστικά τόξα. Η απόληξη της κατασκευής είναι αετωματικής μορφής και περιγράφεται με μάρμαρο. Η κατασκευή έχει έντονα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του νεοκλασσικισμού.