ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Θολωτή Βρύση Χωτούσσας. Από νότια.
Η κρήνη βρίσκεται 300μ. περίπου βόρεια του οικισμού. Είναι κατασκευασμένη από πέτρα, σε τετράγωνη κάτοψη με θόλο που είναι ανοιχτός προς το νότο. Ο βορεινός τοίχος έχει ενσωματωθεί μέχρι τα 2/3 του ύψους του περίπου στο πρανές του λόφου. Στο εσωτερικό του βορεινού τοίχου υπάρχουν δύο στόμια, από τα οποία εισέρχεται το νερό και κυλάει μέσα σε δύο προσεκτικά πελεκημένες γούρνες στρογγυλής μορφής.