ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη βρύσης.
Ιστορικά διατηρητέο μνημείο του 1877, δείγμα τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής. Είναι λιθόκτιστη με πλάτος 1.70μ. και ύψος 1.20μ. Το λιθόκτιστο τόξο που υπήρχε πάνω από τις παραστάδες έχει αντικατασταθεί με πλάκα από μπετόν. Στις παραστάδες υπάρχουν στη θέση του επικράνου πέτρινες πλάκες σε ελαφρά προεξοχή. Το τύμπανο είναι επιχρισμένο με κορασάνι και έχει δύο μεταλλικούς κρουνούς, έναν χαμηλά και άλλον ψηλότερα. Στη βάση υπάρχει πέτρινη γούρνα με μήκος 1.00μ., πλάτος 0.60μ. και ύψος 0.35μ.