ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη βρύσης.
Ιστορικά διατηρητέο μνημείο του 1877, δείγμα τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής. Είναι λιθόκτιστη με πλάτος 1.20μ. και συνολικό ύψος 1.40μ. Στη βάση υπάρχει μεγάλη πέτρινη γούρνα με διαστάσεις 1.30μ. μήκος, 0.80μ. πλάτος και 0.60μ. ύψος. Λαξευμένος πέτρινος κρουνός χύνει το νερό στη μεγάλη λεκάνη στα πλάγια της οποίας έχει κατασκευαστεί εκατέρωθεν στους νεώτερους χρόνους κανάλι από μπετόν. Πέτρινες πλάκες σε τεθλασμένη θέση στέφουν τοξοειδώς το επιχρισμένο με κορασάνι τύμπανο πλάτους 0.80μ. και ύψους 0.70μ. Στο επίχρισμα είναι χαραγμένη η χρονολογία 1877. Η ροή του νερού έρχεται πίσω από το φυσικό βράχο.