ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη Δημοτικών Σφαγείων Πάτρας.
Το κτιριακό συγκρότημα του 1903 αποτελείται από το κυρίως κτίριο που είναι τοποθετημένο στο κέντρο του συγκροτήματος, τους σταύλους, τα κτίρια διοίκησης και τους λοιπούς βοηθητικούς χώρους τοποθετημένους περιμετρικά. Όλα τα κτίρια είναι κατασκευασμένα από ανεπίχριστη πέτρα Αστακού και ακολουθούν τα κεντροευρωπαϊκά πρότυπα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής. Τα πλαίσια των ανοιγμάτων περιβάλλονται από λίθινες ταινίες απλές που τα διαφοροποιούν και τα προβάλλουν, με την απλότητά τους, από την πολύπλοκη επιφάνεια των τοίχων. Ιδιαίτερα αξιόλογο είναι το μεγάλο άνοιγμα στο μεσαίο όγκο του κεντρικού κτιρίου. Όλες οι ακμές σχηματίζονται από μεγάλους ακρογωνιαίους λίθους. οι στέγες προεξέχουν περιμετρικά και στηρίζονται σε ξύλινα φουρουσάκια.