ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη ανεμόμυλου στο Γαλαξείδι.
Πρόκειται για κτίσμα σημαντικό ως προς τη λειτουργία του για τη ζωή των κατοίκων της περιοχής και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής της προβιομηχανικής περιόδου.