ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη ανεμόμυλου στη θέση Γιαννάκης στο Γαλαξείδι.
Πρόκειται για αξιόλογη κατασκευή κυκλικής διατομής, λιθόκτιστη, που βρίσκεται σε περίοπτη θέση στην κορυφή του λόφου Γιαννάκης. Είναι ένα σπουδαίο προβιομηχανικό κτίσμα, ένα από τα ελάχιστα δείγματα που βρίσκονται εκτός νησιωτικής χώρας.