ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη νερόμυλου στη Χρύσω Ευρυτανίας.
Πρόκειται για λιθόκτιστη κατασκευή με τετράγωνη κάτοψη και στεγασμένη με μονόριχτη ξύλινη στέγη. Αποτελείται από μία ενιαία αίθουσα στην οποία βρίσκεται ο ξύλινος μηχανισμός του μύλου και από έναν υπόγειο τοξωτό χώρο στον οποίο βρίσκεται η φτερωτή. Η λειτουργία του μύλου βασίζεται στην ελεγχόμενη παροχή νερού. Αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα προβιομηχανικής εγκατάστασης.