ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη γεφυριού.
Πρόκειται για λιθόκτιστη κατασκευή μικρών σχετικά διαστάσεων. Το τόξο του είναι κατασκευασμένο από καλοδουλεμένους καμαρόλιθους που εφάπτονται τέλεια μεταξύ τους και τα μέτωπά τους είναι δουλεμένα με κυφώσεις και περιταίνια, τεχνική που εφαρμόστηκε κατά την περίοδο του Νεοκλασικισμού. Αποτελεί αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό δείγμα στο είδος του, το οποίο με τις σωστές του αναλογίες, την επιμελημένη επεξεργασία των λεπτομερειών και την αρμονική ένταξη στο φυσικό περιβάλλον του, το καθιστούν ένα από τα σημαντικότερα δείγματα οδομηχανικής των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα στην περιοχή.