ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη νερόμυλου.
Πρόκειται για ένα ορθογωνικό λιθόκτιστο κτίσμα, στεγασμένο με ξύλινη τετράκλινη στέγη καλυμένη με κεραμίδια βυζαντινού τύπου. Αποτελείται από τον υμιυπόγειο τοξωτό χώρο το Ζουριό, όπου βρίσκεται η μεταλλική φτερωτή, και το μονόχωρο ισόγειο, όπου βρίσκεται ο ξύλινος μηχανισμός του μύλου με τις μυλόπετρες.