ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη παλιάς αποβάθρας Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας.
Η Αγία Μαρίνα είναι ο πλησιέστερος στη Λαμία θαλάσσιος εμπορικός κόμβος. Για το λόγο αυτό κατασκευάστηκε στην παραλία του χωριού από τον οργανισμό σιδηροδρόμων Ελλάδος, αποβάθρα φορτοεκφόρτωσης των καραβιών με στρατιωτικό υλικό και αναλώσιμες ύλες, σε περίπτωση πολεμικής σύρραξης, καθώς και με τα μεταλλεύματα του βωξίτη και του χρωμίου από τα μεταλλεία του Παρνασσού. Πρόκειται για μεγάλο τεχνικό έργο για την εποχή του, κατασκευασμένο σε δύο οικοδομικές φάσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται τόσο από τη μορφή τους, όσο και από την επιλογή των υλικών κατασκευής τους. Το πρώτο τμήμα της αποβάθρας είναι μεταλλικό, ενώ το δεύτερο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στον άξονα του καταστρώματος της αποβάθρας είναι τοποθετημένη η σιδηροδρομική γραμμή, η οποία είναι συνδεδεμένη με τη γραμμή Λαμίας - Στυλίδας. Πρόκειται για ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα τεχνικά έργα στο οποίο αποτυπώνεται η πρωτοποριακή τεχνογνωσία της εποχής του και το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα και αντιπροσωπευτικά δείγματα τεχνικών έργων στον Ελλαδικό χώρο.