ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη νερόμυλου.
Πρόκειται για ισόγειο κτίσμα κατασκευασμένο σε διάφορες οικοδομικές φάσεις, με διάφορα οικοδομικά υλικά, που στεγάζεται με ξύλινη στέγη καλυμμένη με κυματοειδείς λαμαρίνες. Το παλιότερο τμήμα που διατηρείται είναι λιθόκτιστο και ενισχυμένο με ξυλοδεσιές για μεγαλύτερη αντοχή των λιθοδομών. Αποτελεί αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό δείγμα προβιομηχανικής εγκατάστασης.