ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη νερόμυλου.
Πρόκειται για παλιό ισόγειο λιθόκτιστο κτίσμα ορθογωνικής κάτοψης που επικαλύπτεται με στέγη από κεραμίδια βυζαντινού τύπου. Η εσωτερική διάταξη του νερόμυλου αποτελείται από τρεις συνεχόμενους χώρους. Ο πρώτος χώρος αμέσως μετά την είσοδο στο κτήριο αποτελούσε το χώρο διαμονής και διανυκτέρευσης. Αμέσως μετά είναι ο κύριος χώρος του μύλου. Τέλος στο βάθος είναι ο τρίτος χώρος όπου ήταν η κατοικία του μυλωνά. Αποτελεί αξιόλογο δείγμα βιοτεχνικής εγκατάστασης του περασμένου αιώνα, το είδος του οποίου τείνει να εξαφανιστεί.