ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη γέφυρας.
Η γέφυρα του ποταμού Ινάχου (Βίστριζα) βρίσκεται πάνω στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τη Σπερχειάδα με την Υπάτη. Η γέφυρα άρχισε να κατασκευάζεται στις αρχές του 20ου αιώνα, ωστόσο το έργο ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του 30, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης της χώρας με τους Βαλκανικούς πολέμους, τον πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο και τη Μικρασιατική καταστροφή. Η γέφυρα έχει συνολικό μήκος 129,5 μέτρα και πλάτος 3,00 μέτρα και αποτελείται από πέντε τόξα, τα οποία πατούν σε τέσσερα μεσόβαθρα και δύο ακρόβαθρα. Τα βάθρα είναι κατασκευασμένα από καλοδουλεμένη λιθοδομή κατά το πολυγωνικό σύστημα δομής (κυψελωτό) στο μεγαλύτερο μέρος τους εκτός από τους ημικυκλικούς προβόλους που είναι κατασκευασμένοι από ισομεγέθεις γωνιόλιθους κατά το ισόδομο σύστημα δομής. Οι στέψεις των βάθρων είναι κατασκευασμένες από μπετόν αρμέ και πάνω σαυτές πατούν οι πυλώνες του γεφυριού που διαμορφώνονται από δίδυμα τοιχία, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με τοξωτή κατασκευή λίγο πριν αυτά συναντήσουν το οδόστρωμα. Η μορφή της γέφυρας ολοκληρώνεται με κάποιες αυστηρές και λιτές διακοσμήσεις, όπως οι καλοδουλεμένες λιθοδομές των βάθρων, οι κλιμακωτές απολήξεις των πυλώνων, τα ορθογώνια πλαίσια των στηθαίων καθώς και το λιτό και απέριττο κιγκλίδωμά του. Η γέφυρα αποτελεί ένα αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό δείγμα οδομηχανικής της περιόδου του μεσοπολέμου.