ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη πέτρινου γεφυριού.
Στον παραπόταμο του Αχελώου που ονομάζεται Γκούρα, στη θέση Κάτω Μύλος, υπάρχει μονότοξο πέτρινο γεφύρι. Απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο από το χωριό και εξυπηρετούσε τις ανάγκες των κατοίκων. Αποτελεί δείγμα απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής.