ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Γενική άποψη του γεφυριού.
Το γεφύρι βρίσκεται στη θέση Καμάρα Πλακοβίτσας και γεφυρώνει τον Σκουλικαρίτη ποταμό, ο οποίος συνεχίζει και απολήγει στον Άραχθο ποταμό. Πρόκειται για πέτρινη κατασκευή με ένα μεγάλο τόξο ανοίγματος 18,20μ. και ολικό ύψος, από το προστατευτικό στηθαίο μέχρι το νερό, 12,30μ. Πρόκειται για αληθινό κομψοτέχνημα, στολίδι λαϊκής αρχιτεκτονικής στο οποίο εκφράζεται ο τρόπος επιβίωσης και επικοινωνίας των κατοίκων της εποχής εκείνης.