ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη πέτρινου γεφυριού.
Σε μια γραφική τοποθεσία, δίπλα ακριβώς από τη νέα γέφυρα της Επαρχιακής οδού Άρτα - Άνω Καλεντίνη βρίσκεται ένα πέτρινο γεφύρι με την ονομασία γεφύρι του Πλαστήρα. Γεφυρώνει το Πλακουτσόρεμα του Καλεντίνικου ποταμού, ο οποίος χύνεται στον Άραχθο. Εξυπηρετούσε την επικοινωνία των γύρω χωριών μεταξύ τους και την επικοινωνία της Άρτης με τα ορεινά χωριά. Πρόκειται για πέτρινη κατασκευή με ένα επιβλητικό τόξο. Το γεφύρι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της Ηπειρώτικης λαϊκής αρχιτεκτονικής και τεχνικής στην κατασκευή των γεφυριών και σημαντική ιστορική μαρτυρία για τον τρόπο επικοινωνίας και την κοινωνικοοικονομική οργάνωση της περιοχής.