ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη του ανεμόμυλου.
Σε ένα ύψωμα του χωριού με πανοραμική θέα βρίσκεται εγκαταλελλειμένος ένας παλαιός ανεμόμυλος. Πρόκειται για πέτρινο κτήριο κυκλικής κάτοψης με εσωτερική διάμετρο 4,5μ. και εξωτερικούς τοίχους πάχους 1,59μ. (στο σημείο της εισόδου). Το εσωτερικό δάπεδο του κτηρίου είναι χαμηλότερο από τον εξωτερικό χώρο και πιθανότατα ήταν δίπατος. Ο ανεμόμυλος πριν από αρκετά χρόνια ήταν μια μικρή βιομηχανική μονάδα που άλεθε καλαμπόκι και σιτάρι και παρασκεύαζε αλεύρι. Η επιλογή της θέσης του έγινε αποκλειστικά με γνώμονα την εκμετάλλευση των ανέμων. Ο ανεμόμυλος πριν λίγα χρόνια αποτελούσε την πηγή ζωής για την ευρύτερη περιοχή και εκφράζει τον τρόπο επιβίωσης των κατοίκων της εποχής εκείνης. Αποτελεί τόσο ιστορικό κειμήλιο όσο και αξιόλογο έργο της λαϊκής αρχιτεκτονικής.