ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη κύριας όψης νερόμυλου.
Πρόκειται για ενιαίο σύνολο (νερόμυλος - πέτρινο γεφύρι) στο οποίο καταγράφεται η απλή (σύμφωνα με τις συνθήκες τις περιοχής) ντόπια, λαϊκή αρχιτεκτονική. Τα μικρά και πολλά ανοίγματα στις τοιχοποιΐες του νερόμυλου, τα οποία χρησιμοποιούνταν για πολεμίστρες, μαρτυρούν τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής Σουλίου. Δίπλα από το νερόμυλο είναι το πέτρινο τοξωτό γεφύρι, στην όψη του οποίου είναι ενσωματωμένη πέτρινη επιγραφή. Η πλούσια βλάστηση και ο Αχέροντας ποταμός που περνά δίπλα ακριβώς από το νερόμυλο και το πέτρινο γεφύρι, προσδίδουν στην περιοχή κάτι ξεχωριστό. Το συγκρότημα πριν λίγα χρόνια αποτελούσε την πηγή ζωής της γύρω περιοχής, είναι δε από τα ελάχιστα που έχει εναπομείνει, όπου καταγράφονται αφενός μεν η ντόπια λαϊκή αρχιτεκτονική, αφετέρου δε εκφράζεται ο τρόπος επιβίωσης των κατοίκων.