ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Τμήμα ερειπωμένης κατασκευής
Μεσαιωνικό κάστρο, πρρόχειρης κατασκευής που δεν προδίδει φράγκικη προέλευση. Φαίνεται μάλλον προγενέστερης βυζαντινής κατασκευής. Το 1467 αναφέρεται ανάμεσα στα ερειπωμένα και ιερά.