ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Σταυρεπίστεγος με τρούλο. Τοιχογραφίες 18ου αι. Ο Ι. Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγιονορίου περιλαμβάνεται στον κηρυγμένο χώρο του Βυζαντινού Φρουρίου Αγιονορίου.