ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Σταυρεπίστεγος ναός με τοιχογραφίες των υστεροβυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων. Δύο επιγραφές πάνω από τις θύρες του νότιου και βόρειου τοίχου. Νεώτερη επιγραφή στο ασβεστοεπίχρισμα στην ανατολική καμάρα (1919).Εσωτερικά και εξωτερικά οι επιφάνειες φέρουν νεώτερα ασβεστοεπιχρίσματα.