ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόκειται για απλό εγγεγραμμένο, σταυροειδή ναό με οκταγωνικό τρούλο, τρίκλιτο που απολήγει σε 3 ημιεξαγωνικές αψίδες ιερού. Ξυλόγλυπτο τέμπλο που κατασκευάστηκε λίγο αργότερα από την οικοδόμηση του ναού (1876).