ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Μονόχωρο ναΰδριο, καμαροσκεπές, με τρία τυφλά αψιδώματα. Περιλαμβάνει εντοιχισμένα παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά μέλη.