ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Τρίκλιτη βασιλική με εγκάρσιο κλίτος, νεκρικούς θαλάμους και βαπτιστήριο. Το εγκάρσιο κλίτος δεν προεκτείνεται πέρα από τους τοίχους του κυρίως ναού. τρίκογχο βαπτιστήριο (;) προς Ν του ιερού. Περιλαμβάνει μαρμαροθετήματα και αρχιτεκτονικά μέλη.