ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Τρίκλιτη κοιμητηριακή βασιλική διαστάσεων 37,94 x 19,52. Πλήθος επιταφίων επιγραφών και νομισμάτων