ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Μονόκλιτη βασιλική εσωτερικών διαστάσεων ± 800εκ. x 4,5μ. Τοιχοδομία περιστοιχισμένη από κοινούς λίθους με κατεργασμένη την εξωτερική επιφάνεια. Κόγχη εξωτερ. ημικυκλική, στέγη δίρριχτη. Τέμπλο ξυλόγλυπτο με τέσσερις εικόνες του τέλους του 18ου αι. Πλάκα μαρμαροθετήματος εντοιχισμένη πάνω από τη θύρα.